web
analytics
Đặt Mua Chung Cư Legend Park Hà Đông

Liên Hệ

Đặt Mua Chung Cư Legend Park Hà Đông

BƯỚC 1:  LIÊN HỆ "TRỰC TIẾP" SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN AN BÌNH LAND

Trần Xuân Tiến
Sales Department Manager
AN BINH INVESTMENT COOPERATION JOINT STOCK COMPANY
Office : 4th Floor HH2 Building, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City.
Tel       : +84-43-555 83 83 (Ext: 25)     /   Fax: +84-43-555 39 73
Phone  :
0934.453.858 – 0988.696.624
E-mail   : tientx@anbinhland.com.vn

BƯỚC 2: ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BIỂU MẪU ĐẶT MUA ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN.