web
analytics
Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Legend Park

Thiết Kế

Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Legend Park

I. Mặt Bằng 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24, 25 Chung Cư legend Park

mat-bang-chung-cu-legend-park

Mặt Bằng Điển Hình Tầng 6,7,14,15,16,23,24,25

– Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ:

Thiết Kế Căn Hộ 2A diện tích 84,4m2

can-ho-2a-844m2-chung-cu-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2B diện tích 71.2m2

can-ho-2b-712m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2C diện tích 84,4m2

can-ho-2c-844m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2D1 Diện Tích 82,5m2

can-ho-2d1-825m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2E1 Diện Tích 75,4m2

can-ho-2e1-754m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2F Diện Tích 73,2m2

can-ho-2f-732m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 2H1 Diện Tích  82,5m2

can-ho-2h1-825m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 3A1 Diện Tích 120,7m2

can-ho-3a1-120m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 3B Diện Tích 102,6m2

can-ho-3b-102-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 3C Diện Tích 99,3m2

can-ho-3c-99m2-legend-park

Thiết Kế Căn Hộ 3D Diện Tích 113,3m2

can-ho-3d-113m2-legend-park

II. Mặt Bằng Tầng 8 và 17

mat-bang-tang-8-va-17-chung-cu-legend-park

III. Mặt Bằng Tầng 9 Đến tầng 12 Và Tầng 18 Đến Tầng 21

mat-bang-dien-hinh-tang-8-1218-21-legend-park

IV. Mặt Bằng Tầng 13 Và Tầng 22

mat-bang-tang-13-va-22-chung-cu-legend-park

 

Chú Ý: Do chất lượng hình ảnh phân giải trên Website thấp lên không thể hiện hết được chi tiết từng căn hộ cũng như mặt bằng điển hình được tốt và còn thiếu sót các mặt bằng căn các tầng. Vì vậy nếu khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc muốn Thiết Kế Hiển Thị Tốt Nhất Vui Lòng Nhập Theo Nội Dung Bên Dưới Để Chúng Tôi Có Thể Phẩn Hồi Lại Cho Quý Khách